Alati kasvava ja kehittyvä kampus

Alati kasvava ja kehittyvä kampus

Ulemisto kampus

Technopoliksen palveluajattelun jalkauttaminen Tallinnan toimitilasektorille on haastanut muutkin paikalliset toimijat tavoittelemaan pitkän tähtäimen asiakassuhteita nopeiden tuottojen sijaan.

Technopoliksen rantautuminen Tallinnaan on sujunut erittäin mallikkaasti. AS Technopolis Ülemiste on kahdessa vuodessa kasvanut Tallinnan suurimmaksi toimitilakiinteistöjen kehittäjäksi. Lokakuussa 2010 avatulla Technopolis Ülemisten kampuksella työskentelee tällä hetkellä 3 500 ihmistä, ja vuoden 2013 loppuun mennessä henkilöluvun on määrä nousta 6 000:een.

Technopolis Technopolis Ülemisten johtaja Gert Jostovin mukaan Technopolis on tällä hetkellä Tallinnan ainut toimija, jolla on kattavaa osaamista kokonaisvaltaisen bisnesekosysteemin rakentamiseen. Jostov näkee yrityksen suurimpana kilpailuvalttina ja kasvutekijänä Technopoliksen pitkäjänteisen, asiakaslähtöisen ajattelumallin, joka on uutta paikallisella liiketilasektorilla.

– Rakennamme pysyviä asiakassuhteita, olemme aidosti kiinnostuneita käyttäjien hyvinvoinnista
ja kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin. Toimintamme kaikista osa-alueista käy ilmi, ettemme ole hakemassa nopeita voittoja, kertoo Jostov.

Kattava palveluvalikoima tukee kasvua

Technopoliksen tilojen ja palveluiden tarkoituksena on tehostaa ja lisätä asiakasyritysten välistä yhteistyötä ja synergiaa. Myös asiakkaat edellyttävät, että kampus ja sen sisällä elävä yrittäjäyhteisö kasvavat reipasta tahtia.

– Toisinaan asiakasyritykset toivovat, että heidän yhteistyökumppaninsa siirtyisi Ülemisten
kampukselle, jotta yhteistyö sujuisi saumattomammin. Tällöin lähestymme potentiaalista asiakasta yhdessä heidän yhteistyökumppaninsa kanssa, ja pyrimme tekemään heille kiinnostavan tarjouksen, Jostov valottaa.

Technopolis Ülemisteä kehitetään jatkuvasti: ravintolakonseptia uudistetaan parhaillaan, hiljattain kampuksella avattiin päiväkoti ja neuvottelut lääkäripalvelun tuomisesta kampukselle ovat käynnissä. Aloitteet kehitysprojekteihin tulevat asiakasyrityksiltä.

Ulemisto kampus, kuva 2

Rakentaminen ja laajentaminen

Kumppanuus paikallisen kiinteistökehittäjä AS Mainorin kanssa on tarjonnut Technopolikselle Tallinnassa hyvät edellytykset kampuksen laajentamiseen.

– Yhdessä AS Mainorin kanssa meillä on kaikki tarvittavat resurssit ja suunnitteluosaaminen sekä toimivien yritystilojen että liiketoimintaa tukevien palveluiden luomiseksi. Kaikki suunnitteluratkaisut pohjapiirroksista matchmaking-palveluihin tähtäävät asiakkaiden keskinäisen yhteistyön ja kasvun vauhdittamiseen.

Nykyisellään Technopoliksen osuus toimitilamarkkinasta on noin 9 %, ja yrityksen tavoitteena on edelleen kasvattaa prosentuaalista osuutta jatkuvasti laajentuvasta markkinasta. Nyt meneillään on ensimmäinen laajennusvaihe, joka kasvattaa Technopoliksen neliöalaa 55 prosentilla. Kaiken kaikkiaan Ülemisten kampuksella on mahdollisuudet kasvaa nelinkertaiseksi tämänhetkisestä.

Kehityksen täytyy jatkua

Technopolis Ülemisten kampus sijaitsee Ülemiste-järven lähettyvillä. Vanhan uskomuksen mukaan kun Tallinnan kaupunki on valmis, Ülemiste-järvi alkaa tulvia ja peittää koko kaupungin alleen. Siksi Tallinnaa ei koskaan voi rakentaa valmiiksi, vaan siitä on aina löydettävä jotain kehitettävää ja parannettavaa.

– Tämä kuvaa meidän ajatusmaailmaamme Technopolis Ülemisten kehittämisessä. Meidän täytyy kasvaa ja kehittyä jatkuvasti, jotta emme uppoa, sanoo Gert Jostov.

ICT Demo Center

Virosta on sukeutunut yksi maailman edistyksellisimmistä e-yhteiskunnista. Monet ulkomaiset delegaatiot vierailevat maassa tutustuakseen virolaisten kehittämiin sähköistä hallintoa ja kaupantekoa tukeviin IT-järjestelmiin.

Technopolis Ülemisten ICT Demo Center on showroom, jossa esitellään Viron ICT-sektorin merkittävimpiä saavutuksia käytännössä. Viime vuonna ICT Demo Centerissä vieraili yli 3 500 kävijää, joista 90 % oli ulkomaalaisia.

Koska suurin osa korkean tason sähköisistä ratkaisuista on jo otettu käyttöön Virossa, niiden ainoat markkinat ovat ulkomailla. Esittelykeskuskonsepti toimii siis tärkeänä ja tehokkaana markkinointityökaluna Viron IT-yritysten parhaimmistolle.

Technopolis Ülemistellä on ollut vahva rooli ICT Demo Centerin kehittämisessä. Keskusta pyörittää Technopolis Ülemisten ja sen asiakasyritysten muodostama voittoa tavoittelematon yhteisö. Showroom- konseptille myönnettiin hiljattain palkinto vuoden parhaana yhteistyöinnovaationa.