Tohlopista kansainvälisesti merkittävä mediakampus Tampereelle

Tohlop Tampere

Vuoden verran kauppaa suunniteltiin ja 17.10.2012 Technopolis ja Yleisradio (Yle) allekirjoittivat kauppakirjan Tohlopin kiinteistöistä. Investointi on suuruudeltaan noin 23,3 milj. euroa. Technopoliksen tavoitteena on rakentaa Tohlopista kansainvälisesti merkittävä mediakampus Mediapolis, jossa teknologia- ja sisällöntuotantoyritykset luovat uutta, modernia liiketoimintaa.

Yle jää kiinteistöön ja Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän opiskelijat (TAMK) muuttavat vuonna 2014 vuokralaisiksi 20 vuoden vuokrasopimuksilla. Ylen käytössä ollut tila pienenee noin 10 000 kerrosneliömetrillä.

– Tilaa uusille yrityksille on ja tavoitteenamme on täyttää vapautuvat tilat uusilla media-alan yrityksillä ja synnyttää alueelle elinvoimainen mediakampus. Teimme suunnitelmastamme markkinakyselyn ja yli 40 yritystä ilmaisi mielenkiintonsa kampusta kohtaan tekemällä aiesopimuksen, Technopoliksen aluejohtaja Satu Eskelinen kertoo.

Ei liian sliipattua toimistotilaa

Tohlopissa tehdään parhaillaan remonttia ja kiinteistöt on pidetty hyvässä kunnossa. Technopolis ajanmukaistaa tilat monikäyttäjätiloiksi, joissa henkii ”rough & rock” – kuten arkkitehti asian on ilmaissut. Uudet yritykset pääsevät muuttamaan muutostöiden jälkeen vuonna 2014. Tontilla on rakennusoikeutta jäljellä vielä 15 000 m2, joten mediakampuksen laajeneminen on voitu ottaa suunnitelmissa huomioon.

Media-alan ekosysteemi

Yle kehittää toimintojaan Tohlopissa voimakkaasti mm. rakentamalla sinne jo nyt HD-tekniset studiot. Kumppaneiden kanssa sovitaan toimintamallit, joilla he voivat hyödyntää Ylen teknisiä ja tuotannollisia tiloja sekä muita Ylen resursseja. Yhteistyö tarkoittaa mahdollisuuksia mitä erilaisimmille media-alan yrityksille, joita mm. TAMK:sta valmistuvat luovan alan ammattilaiset aikanaan perustavat. Mediapolikseen toivotaan myös ICT-alan yrityksiä, kuten mobiili- ja pelialan yrityksiä.

– Tohlopissa luova ala ja teknologia yhdistyvät modernilla tavalla, Eskelinen kiittelee. Hänen visiossaan siintää kampus, jonka alueella on 2 000 opiskelijaa ja työntekijää.

Tampereella sijainneesta maailman suurimmasta T&K-yksiköstä vapautuu nyt vahvoja ammattilaisia teknologia-alan yritysten käyttöön. Hyvä henkilöstön saatavuus helpottaa yritysten sijoittumista Mediapolikseen.

Win-Win-tilanne TAMK:lle

Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen on tyytyväinen tilanteeseen.

– Mediapoliksesta kehittyy Tampereen länsipuolelle samantyyppinen keskittymä kuin teknologiakeskukset Hermia Hervannassa ja Finnmedi Kaupissa ovat. Mediapoliksella keskitytään vielä enemmän erilaisten mediasisältöjen tekemiseen, unohtamatta alan TKI-toimintaa ja esim. kasvavaa peliteollisuutta.

Lahtinen huomauttaa, että TAMK:in kannalta opiskelijat ja henkilöstö saavat loistavan mahdollisuuden toimia päivittäin yhteisessä ympäristössä niin mediaalan suuren toimijan kuin pienten yritysten kanssa.

– Uskon, että tämä avaa aivan uuden ulottuvuuden yritysyhteistyöhön jatkossa. Oleellista on että opiskelijat ja henkilökunta sekä yritysten työntekijät tapaavat toisiaan päivittäin ja ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa muutenkin kuin vain sovittujen palaverien ja tapaamisten kautta. Tämä synnyttää takuuvarmasti uusia ideoita ja toteutusmalleja TAMK:in ja muiden toimijoiden välille. Näin saavutetaan kaikkien toimijoiden osalta win-win -tilanne.

Yle avaa ikkunoita

Yle lähtee innolla yhdessä Technopoliksen ja media-alan muiden toimijoiden kanssa kehittämään Mediapoliksen uutta media ja ICT-alan ekosysteemiä Pirkanmaalle.

– Tällä uudenlaisella yhteistyöllä haetaan koko media-alalle uudenlaisia toimintamalleja, formaatteja ja työpaikkoja. Ylen uusi tapa toimia näkyy aiempaa monipuolisempana Ylen julkisen palvelun mediasisältöinä niin TV:ssä, radiossa kuin netissä, kertoo Ylen Tuotantotalo Tampereen päällikkö Minna Tiihonen.

Jatkossa Yle keskittyy strategiansa mukaisesti mediasisältöihin kiinteistöomistuksen sijaan. Tällä uudella toimintatavalla Yle kehittää julkista palvelua ja luovaa toimialaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja pysyy näin vahvasti myös Pirkanmaan alueella.