Monimuotoinen johtajuus on kilpailuetu

Monimuotoinen johtajuus on kilpailuetu

Eisenhower-stipendiaatti Carol Hibbard Boeingilta vieraili Technopolis Business Breakfast -tapahtumassa alustamassa keskustelua johtajuuden murroksesta ja naisjohtajuudesta.

Kansainvälisen ilmailujätti Boeingin sopimus- ja hinnoittelujohtaja Carol Hibbard on yksi viime vuoden 9 amerikkalaisesta Eisenhower-stipendiaateista, jotka matkaavat ympäri maailmaa oppimassa johtajuudesta eri kulttuureissa.

Viime syksynä Hibbardin Eisenhower-tutkimusaihe naisjohtajuus toi hänet kolmen viikon oppimismatkalle Pohjois-Eurooppaan. Hibbard vieraili myös syyskuun Technopoliksen Business Breakfast -tapahtumassa Otaniemessä alustamassa keskustelua monimuotoisesta johtajuudesta.

Julkiselta sektorilta ymmärrystä asiakasnäkökulmaan

Carol Hibbardin oma polku johtajuuteen on vaikuttava. Statistiikkaan erikoistuneen kauppatieteilijän urakehitys uhmaa todennäköisyyksiä: vain 15–17 % amerikkalaisista yritysjohtajista on naisia, teknisillä aloilla naisten osuus on pienempi ja ylikansallisissa suuryrityksissä naisjohtajuus on parhaimmillaankin marginaalinen ilmiö.

– Olen aina ollut työssäni erittäin tuloskeskeinen ja yrittänyt rajata pois ulkopuoliset vaikuttimet. Olen saanut työskennellä hienojen johtajien alaisuudessa, jotka ovat tukeneet ja kannustaneet minua ottamaan vastaan haastavia työtehtäviä silloinkin, kun minusta on tuntunut, etten välttämättä ole vielä niihin valmis. He ovat myös mahdollistaneet perheen ja työn yhteensovittamisen joustavuudellaan.

– Minulle on ollut tärkeää kasvattaa ammatillista verkostoani jatkuvasti. Istun kansallisen hinta-arvioja analyysiliiton SCEA:n hallituksessa ja minulla on paljon yhteyksiä sekä yritysmaailmassa että asiakaspuolella.

Pohjoismaissa hyvät edellytykset naisjohtajuudelle

Otaniemen Business Breakfastilla Carol Hibbard pohti oppimismatkallaan esiin nousseita naisjohtajuuden tärkeimpiä mahdollistavia tekijöitä Pohjoismaissa.

– Yhteiskunta tarvitsee monimuotoista johtajuutta niin kulttuurisessa, lainsäädännöllisessä kuin yrityskontekstissakin. Naisjohtajien ei tarvitse yrittää ajatella kuten miehet: monimuotoisen johtajuuden tuoma kilpailuetu syntyy näkökulmien rikkaudesta ja erilaisten ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Pohjoismaiden vahva yhteiskuntarakenne tukee naisjohtajuutta ja naisjohtajuuteen kannustavaa yrityskulttuuria.

Yksi tärkeimmistä naisten työelämään ja johtajuuteen kannustavista pohjoismaisista käytännöistä on pohjoismaalainen vanhempainvapaajärjestely, mutta Amerikassa tilanne on toinen. Hibbard ehdottaa, että yritykset kääntäisivät johtohenkilöiden vanhempainvapaat mahdollisuudeksi yrityksen sisäisen johtajapotentiaalin löytämiseksi.

– Johtajien vanhempainvapaat voisivat esimerkiksi avata tärkeitä sijaisuuspestejä lupaaville työntekijöille, joilta puuttuu johtatehtäviin tarvittavaa kokemusta. Väliaikainen johtajanpesti olisi upea haaste ja tunnustus, ja samalla yritys voisi kultivoida sisäisesti uutta johtajasukupolvea. Edessä häämöttävään eläköitymisrysään täytyy valmistautua myös johtajuuden näkökulmasta.

Joustavuus mahdollistaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen

Tällä hetkellä naisia ja miehiä valmistuu noin yhtä paljon teknillisistä korkeakouluista, ja alalla aloittavien työntekijöissä on tasaisesti molempia työntekijöitä. Johtoporrasta ylöspäin mentäessä erot sukupuolten välillä kuitenkin kasvavat.

Naiset omistavat suuren osan suomalaisista pk-yrityksistä, mutta siitä huolimatta suomalaisten yritysten johtokunnissa vain 4 % jäsenistä on naisia. Syynä tähän saattaa olla tarve joustavalle työnteolle, jota kaikissa yrityksissä ei tarjota johtamiskykyisille naisille.

– Minun onnekseni on koitunut, että omat johtajani eivät ole koskaan välittäneet siitä, kuinka myöhään istun työpisteelläni, kunhan työt hoituvat ja tuloksia syntyy. Olen pystynyt yhdistämään työ- ja perhe-elämän, vaikka toisinaan se on tarkoittanut töiden viemistä kotiin.

Women on Board edistää naisten edellytyksiä johtokuntatyöhön

Belgiassa vieraillessaan Carol Hibbard tutustui “Women on Board” -aloitteeseen, jonka toiminnan tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa yritysten johtoryhmissä ja hallituksissa. Vuodesta 2009 lähtien naisten vetämässä vapaaehtoishankkeessa on pyritty tunnistamaan ja valmentamaan lahjakkaita naisjohtajia johtokuntatyöskentelyyn. Women on Board pitää kirjaa soveltuvista naisjohtajista ja välittää heidän yhteystietojaan yrityksille. Organisaatio uskoo vahvasti, että jokainen yritys ja organisaatio voi pelkästään hyötyä johtoryhmän heterogeenisyydestä.

Suomalaisyritystenkin saattaa olla hankala löytää naisjohtajia, joilla olisi johtokuntatyöhön vaadittavaa kokemusta ja ansioita. Johtokunnissa arvostetaan usein myyntiosaamista, kokemusta kansainväliseltä kentältä sekä usein myös kokemusta toimitusjohtajan työstä. Myös Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverangin mukaan suomalaisyritykset voisivat hyötyä naisjohtajuutta edistävistä mentorointiohjelmista ja asennekasvatuksesta.

– Women on Boardin kaltaisesta toiminnasta olisi varmasti hyötyä myös Suomessa. Etenkin start up -yrityksiin kaivataan rikasta johtamisnäkökulmaa. Naisjohtajat, jotka lähtevät rohkeasti mukaan start up -toimintaan keräävät itselleen kullanarvoista kokemusta, uskoo aamiaiskeskusteluun osallistunut Silverang.

Eisenhower Fellowship

Eisenhower Fellowships -organisaatio lähettää vuosittain poikkeuksellisen ansioituneita uransa keskivaiheilla olevia johtajia ympäri maailmaa oppimismatkoille, jonka kohteet määrittyvät stipendiaattien itsensä valitsemien tutkimuskohteiden mukaan. Oppimismatkat auttavat johtajia hyödyntämään löytämiään parhaita käytäntöjä myös omassa työssään. Joka vuosi 40 johtajaa ympäri maailman myös tutustuu yhdysvaltalaiseen johtamiskulttuuriin. Technopoliksen pitkäaikainen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen on yksi 21 suomalaisesta Eisenhower-stipendiaatista.