Ostaisitko muotoillun palvelun?

Ostaisitko muotoillun palvelun?

Palveluiden maailman kuuma puheenaihe on palvelumuotoilu. Oletko koskaan ajatellut, mitä se itse asiassa on, miten palvelua voi muotoilla? Voiko sitä koskea, voiko sen nähdä, voiko sen tuntea? Mitä hyötyä siitä ylipäätään olisi minulle?

Olli_Rasia2.jpg

Määritelmän mukaisesti palvelulla tarkoitetaan hyödykettä, joka tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Palvelumuotoilussa puolestaan keskistytään näiden palvelujen innovointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen muotoilun keinoin siten, että lopputulos vastaa parhaiten sekä käyttäjän että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tarpeita. Kuulostaa akateemiselta pohdinnalta, jolla on vain ohut kosketuspinta arkielämän kanssa. Onko näin?

Palvelumuotoilussa kehitystyön huomio kiinnitetään niihin lukuisiin ns. kontaktipisteisiin, joiden kautta itse palvelu koetaan, aistitaan, nähdään ja tunnetaan. Palvelukehityksestä onkin tullut niin moniulotteinen prosessi, että pelkkä peruutuspeiliin kurkkiminen tai kengän kärkien katselu ei riitä – innovointia ja kehitystyötä ei voida enää tehdä pelkästään historian perspektiivistä tai nykyhetken ongelmista lähtien. Onnistunut lopputulos edellyttää katsetta horisonttiin, tarvitsemme myös näkemyksellistä tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista, uhista ja trendeistä.

Koska Technopolis on palveluyritys ja haluaa olla entistä parempi sellainen myös tulevaisuudessa, on palvelumuotoilu myös meidän tekemisemme keskiössä. Haluamme ymmärtää syvällisesti asiakkaidemme liiketoimintaa sekä siihen liittyviä haasteita ja tarpeita luodaksemme menestyviä tulevaisuuden palvelupolkuja. Menestyksekäs toimintaympäristö syntyy paitsi toimitilasta, myös sitä täydentävistä, juuri oikeaan tarpeeseen muotoilluista maailmanluokan palveluista.

Joten kyllä, ostaisin tarpeisiini muotoillun palvelun ja keskittyisin itse oleelliseen. Siis omaan ydinliiketoimintaan. 

Olli Rasia
Director, Services, Technopolis Plc