Technopoliksen kolme kiinteistöä saavutti Leed EB-ympäristöluokituksen

Onneksi olkoon Technopolis Innopoli 2:n, Elektroniikkatie 6:n ja Innova 1:n käyttäjät! 

Leed_merkit.jpg

IP2.jpgTechnopolis Oyj:n kolme ensimmäistä olemassa olevaa kohdetta ovat saavuttaneet  kansainvälisen LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance ympäristöluokituksen.  Innopoli 2 Espoossa (kuvassa) ja Elekroniikkatie 6 Oulussa saavuttivat kultatason ja Innova 1 Jyväskylässä vahvan hopeatason sertifikaatin. LEED for Existing Buildings- järjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä käytön ja ylläpidon ympäristösuorituskyvyn luokitusmenettely, jossa menestyminen on haastavaa ja kertoo kiinteistön laadukkaasta ylläpidosta. LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään todentamiseen rakennuksen ympäristötehokkuudesta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Saadakseen sertifikaatin rakennuksen tulee täyttää mm. säädetyt energiatehokkuutta, vesitehokkuutta, hankintoja, jätehuoltoa sekä kiinteistön ylläpitoa koskevat ympäristövaatimukset. LEED-konsulttina hankkeissa toimi Green Building Partners.

LEED-sertifiointiprosessin aikana kohteisiin tehtiin energiakatselmuksia ja energia- ja vesikalustetehokkuutta parantavia toimenpiteitä, kehitettiin Technopoliksen vihreän siivouksen, hankintojen ja jätehuollon sekä ulkoalueiden hoidon toimintamalleja sekä huolto- ja ylläpitokäytäntöjä. Lisäksi sertifioinnissa tarkasteltiin kiinteistön teknisiä ominaisuuksia yhdessä kiinteistöhuoltokumppaneiden kanssa ja muun muassa valaistusta parannettiin energiatehokkaammaksi ja vähemmän elohopeaa sisältäväksi. LEED-järjestelmä auttaa hallitsemaan kiinteistön ympäristövaikutuksia ja käyttökustannuksia, parantamaan ylläpidon laatua sekä toimintojen vastuullisuutta. Myös Technopoliksen asiakkaat osallistuivat hankkeeseen vastaamalla työmatkustus- ja sisäolosuhdekyselyyn.

Technopoliksella on kaiken kaikkiaan 15 LEED-rekisteröityä kohdetta. Lisätietoa LEED-kohteistamme: https://www.technopolis.ee/leed-kohteet

Virve Valonen, Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö, Puh. +358 50 467 6014, virve.valonen@technopolis.fi.