Technopoliksen uudet kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävä kehitys on yksi toimintamme tukijaloista. Se on niin taloudellista, sosiaalista kuin ympäristöönkin liittyvää vastuullisuutta. Kestävän kehityksen mukainen toiminta aiheuttaa mahdollisimman vähän haitallisia ympäristövaikutuksia, lisää oikeudenmukaisuutta sekä ihmisten hyvinvointia ja on taloudellisesti kannattavaa.

Kestävät arvot auttavat kasvattamaan toimintaamme kannattavasti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Haluamme ottaa huomioon sidosryhmiemme omat kestävän kehityksen tavoitteet ja tehdä aktiivista yhteistyötä tavoitteiden edistämiseksi. Technopolis pyrkii tarjoamaan jatkuvasti ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaampia toimintaympäristöjä. Ekotehokkuus on kasvavassa määrin yhä tärkeämpi kriteeri asiakkaillemme tilojen valinnassa.

Technopolis on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja on lisännyt ympäristöstrategian päivityksen yhteydessä  uusia kestävän kehityksen tavoitteita.

Ympäristöstrategiamme päätavoitteet ovat:

  • energian kulutuksen vähentäminen 10 %:llakestv_kehitys.jpg
  • veden kulutuksen vähentäminen 8 %:lla
  • CO2-päästöjen vähentäminen 20 %:lla

 Technopolis asetti vuonna 2012 uudet tavoitteet jätehuollolle:  

  • kaatopaikkajätteen määrän vähentäminen 10%:lla
  • vähintään 60%:n hyötykäyttöasteen saavuttaminen

Lisätyt kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät energian kulutusmittaroinnin kattavuuden lähes 100%:ssa taloista, vähintään 75% lajitteluasteen saavuttamisen uudisrakennushankkeissa ja mittavissa remonteissa, osallistumisen GRESB-vastuullisuusvertailuun ja Green Lease -sopimusten edistämisen. Technopoliksen vuosittainen vastuullisuusraportointi tulee jatkossa perustumaan GRI:n lisäksi myös EPRA (European Real Estate Association) suosituksiin. Hallitus on hyväksynyt päivitetyn vastuullisuusstrategian.

Lue lisää Technopoliksen vastuullisuudesta

Lisätietoa:
Virve Valonen, Ympäristö- & yhteiskuntavastuupäällikkö
Puh. +358 50 467 6014
virve.valonen@technopolis.fi