Hankkeet Pietarissa vaativat 50-kertaisen työmäärän