Technopoliksen viisi kohdetta saavutti Leed-kultaluokituksen

Kaksi Technopoliksen valmistunutta uudisrakennushanketta Innova 4 Jyväskylässä ja Pulkovo 2 Pietarissa ovat saavuttaneet LEED-kultaluokituksen, mikä on osoitus kohteiden erinomaisesta ekotehokkuudesta. Pulkovo 2 on ensimmäinen Technopoliksen kansainvälinen, Suomen ulkopuolella sijaitseva hanke joka on saavuttanut LEED-luokituksen. Tämä kertoo Technopoliksen kyvystä saavuttaa LEED- ympäroistöluokituksia kaikissa toimintamaissaan.

Lisäksi Technopoliksen kolme olemassa olevaa kohdetta Yliopistonrinne 1: Tampereella, Ruoholahti 1 Helsingissä ja Kiviharjunlenkin kampus Oulussa saavuttivat LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance ympäristöluokituksen. Luokitukset osoittavat, että Technopolis on kiinnostunut olemassa olevien kohteidensa kunnosta, ylläpidon kehittämisestä ja asiakastyytyväisyydestä. Olemassa olevien kohteiden osalta LEED-kultatason saavuttaminen on haastavaa ja siksi lopputulos on arvokas.

LEED- luokituksen mahdollistaneita ominaisuuksia uudisrakennushankkeissa olivat muun muassa energiatehokkaat talotekniset järjestelmät, tehokkaat vesikalusteet, laajennettu toiminnanvarmistus, sijainti palveluiden läheisyydessä, bussiyhteys, polkupyöräparkki ja paikat vähäpäästöisille ja –kulutuksisille ajoneuvoille, riittävä ilmanvaihto ja CO2 seuranta käyttäjämääriltään suurissa tiloissa, kuten kokoushuoneissa. Kultatason saavuttaneisiin olemassa oleviin kohteisiin tehtiin viihtyvyyskysely, energiakatselmuksia ja energia- ja vesikalustetehokkuutta parantavia toimenpiteitä, kehitettiin Technopoliksen vihreän siivouksen, hankintojen ja jätehuollon toimintamalleja sekä huolto- ja ylläpitokäytäntöjä.

Technopolis on sitoutunut käyttämään kohteidensa ekotehokkuuden kehittämiseen ja vertailuun kansainvälisesti tunnettua LEED-ympäristöluokitusjärjestelmää. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on amerikkalainen kiinteistöjen ympäristöjalanjälkeä tarkasteleva sertifiointijärjestelmä. Järjestelmän on laatinut U.S. Green Building Council (USGBC). LEED-sertifioidut rakennukset saavuttavat jonkin neljästä luokitustasosta: sertifioitu, hopea, kulta ja platina. Sertifikaatti tarjoaa riippumattoman, kolmannen osapuolen vahvistuksen sille, että rakennus on suunniteltu ja toteutettu tehokkaaksi viidellä terveellisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä mittaavalla osa-alueella: kestävä maankäyttö, tehokas veden käyttö, energiankulutus ja ilmastovaikutukset, materiaalien käyttö ja resurssit sekä sisäilman laatu. LEED-järjestelmä auttaa hallitsemaan kiinteistön ympäristövaikutuksia ja käyttökustannuksia, parantamaan ylläpidon laatua sekä toimintojen vastuullisuutta.

Technopoliksella on 17 LEED-rekisteröityä hanketta, joista 13 on jo saavuttanut LEED-luokituksen ja loput tavoittelevat luokitusta parhaillaan. Lisätietoa LEED-kohteistamme: Virve Valonen, Konseptinkehitys- ja vastuullisuuspäällikkö, Puh. +358 50 467 6014, virve.valonen@technopolis.fi.

https://www.technopolis.ee/leed-kohteet