Safetum tuotteisti turvallisuuden

Technopoliksen Ruoholahden kampuksella majaansa pitävä Safetum kasvaa ripeästi ja uudistaa ajattelua kiinteistöjen turvallisuudesta.

Kaksi vuotta Ruoholahdessa toiminut Safetum Oy on jo kasvanut niin paljon, että alkuperäiset tilat kävivät ahtaiksi. Muutto Hiilikadulta Energiakujalle kävi kuitenkin todella juoheasti ja toiminta jatkui häiriöttä.

Pelastusvalvoja takaa turvallisuuden

Safetumin toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin haluaa tehdä selväksi eron termien ”security” ja ”safety” välillä.

– Turvallisuudella ymmärretään lähes poikkeuksetta vartiointia – security – kun kokonaisvaltainen turvallisuus on jotakin aivan muuta, sanoo Jurvelin. – Meille turvallisuus merkitsee riskien hallintaa, jonka ytimenä on ennaltaehkäisy. Me emme ole vartiointiliike, emmekä myöskään myy mitään laitteita.

– Huolehdimme, että kiinteistössä on turvallista, minimoimme riskit ja koulutamme kiinteistöjen käyttäjät, jotta he osaavat toimia, jos jotakin sattuu. Lopputuloksena on mahdollisimman harvoin tapahtuvia vahinkoja ja mahdollisimman pienet vahingot, jos jotakin kaikesta huolimatta sattuu.

Safetum on tuotteistanut termin Pelastusvalvoja. Viralliselta kuulostavalla termillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä viranomaisvalvonnan kanssa. Pelastusvalvoja tulee kiinteistöön, laatii tarvittaessa pelastussuunnitelman ja ennen muuta tarkastaa, että kaikki on suunnitelman mukaisessa kunnossa.

Taloudellisuutta sähköisillä työkaluilla

– Meidän toimintamme on puhdasta asiantuntijapalvelua, jatkaa Jurvelin. – Taloudelliseksi ja taloudellisesti kannattavaksi toimintamme tekee oma verkkopalvelumme, jonka avulla kiinteistön pelastus- ja tulityösuunnitelmien hallinta ja muokkaus on helppoa ja täsmällistä. Muutamalla satasella vuodessa asiakas saa pidettyä kiinteistönsä jatkuvasti turvallisena ja riskit ennakoituina.

Verkkopalvelun avulla Safetumin pelastusvalvoja laatii pelastussuunnitelman suoraan nettiselaimen kautta käytettäväksi. Oleellisin osa kokonaisuutta on kuitenkin säännöllisten tarkastusten tekeminen. Niissä varmistetaan yleensä vuosittain, että lakisääteiset asiat ovat kunnossa, palo-ovet toimivat, poistumistiet ovat esteettömät ja kaikki muu niin kuin pitää olla. Kunnossa olevat suunnitelma ja käytäntö parantavat turvallisuutta ja nostavat kiinteistön imagoa ja arvoa.

– Tänä vuonna teemme noin 2 000 pelastustarkastusta erilaisiin kiinteistöihin, laskee Jurvelin. – Tästä meille kertyy myös ainutlaatuinen tilasto, josta voimme päätellä erilaisten kohteiden turvallisuustilanteen. Vaikkapa asuintaloissa meille usein sanotaan, että kaikki on kunnossa, kun lain edellyttämä pelastussuunnitelma on kerran laadittu. Käytännössä tilanne on usein aivan toinen. Tästä seuraa vaarallinen luuloteltu turvallisuudentunne.

Safetum kehuu ja suosittelee Technopolista

– Olemme äärimmäisen tyytyväisiä toimitiloihimme Technopoliksessa, sanoo Jurvelin. – Ne ovat antaneet meille mahdollisuuden laajentumiseen, kun toiminta ja henkilömäärä on kasvanut.

Yrityksen muuttamisessa ja uusien tilojen etsimisessä ja tarkastamisessa on Jurvelinin mielestä yleensä paljon ajankulua ja vaivaa. Tarjontaa on paljonkin, mutta usein tilat ovat vanhoja ja kunnoltaan kyseenalaisia. Sisäilman laadussa saattaa olla puutteita ja pahimmillaan henkilökunta altistuu riskille sairastua.

Technopoliksessa Safetum on saanut toimivat ja tehokkaat tilat uudessa kiinteistössä, jonka kunnosta huolehditaan jatkuvasti. Kiinteistön monet oheispalvelut, ravintola- ja neuvottelutilat, hyvä sijainti, toimivat pysäköintitilat ja monet muut yksityiskohdat tekevät niistä viihtyisät ja tehokkaat.

– Hyvät, viihtyisät ja turvalliset toimitilat ovat kaikkien oikeus. Ne vain pitää olla! Tämä on viihtyvyyden ja tehokkuuden kannalta aivan oleellista. Voin avoimesti kehua ja suositella Technopolista, kiittää Jurvelin.

KUVA VAS. Safetumin pelaSafetum_pelastusvalvojat310x230.pngstusvalvojaSafetum_Jurvalin_230x310.pngt ovat tyytyväisiä Technopoliksen pysäköintihallien toimivuuteen. Kuvassa vasemmalta pelastusvalvojat Niko Ikonen ja Minna Rintoo sekä operatiivinen johtaja Teemu Kajava varmistavat päivän tehtävälistaa ennen liikkeellelähtöä.

KUVA OIK. Safetumin toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin (vas.) ja talousjohtaja Mika Jurvelin kehuvat vuolaasti Technopoliksen toimitilojen toimivuutta ja joustavuutta.