Technopolis Ülemiste saavutti Green Office -merkin

Technopolis Ülemiste saavutti Green Office -merkin

Technopolis Ülemiste on ensimmäinen WWF Suomen myöntämän Green Office -merkin kansainvälisesti saavuttanut toimisto Technopolis-konsernissa. Myös kaikki omat toimistomme Suomessa ovat saavuttaneet Green Office -merkin.

Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä toimistoille ja se tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. Yhdessä Tallinnan toimiston kanssa Technopoliksella on nyt kaikkiaan 10 Green Office -merkin saanutta toimistoa.

– Osana Green Office -merkin tavoittelua Ülemisten toimisto loi Green Office -tiimin, laati toimistolle ympäristöperiaatteet sekä teki alkukartoituksen jälkeen toimistokohtaisen ympäristöohjelman. Ülemisten toimisto on erittäin aktiivinen ympäristöasioissa. Osana ympäristöohjelmaa toimistossa parannettiin jätehuoltoa, kiinnitettiin huomiota energiansäästöasetuksiin, hankittiin CO2-mittari ja määritettiin raportoitavaksi kolme ympäristöindikaattoria, kertoo Technopoliksen Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö Virve Riihonen.

Vihreys tuo isot säästöt vuosittain

Arvioiden mukaan Technopoliksella on kaikissa omissa Green Office -toimistoissaan mahdollisuus kaksipuoleisen tulostuksen ansiosta säästää jopa 100 000 euroa vuodessa. Hyödyntämällä videoneuvottelulaitteita Technopolis voi säästää omissa matka- ja hotellikustannuksissa arviolta 600 000 euroa vuodessa ja sen lisäksi vähentää matkustuksen aiheuttamia päästöjä ja siihen käytettyä aikaa.

Omien toimistojen ympäristöjärjestelmä vähentää myös energiankulutusta ja jätteiden määrää sekä pienentää näistä aiheutuvia hoitokustannuksia. Green Office -hankkeet toteutettiin osana Technopoliksen vuosille 2011– 2015 asetettua ympäristöstrategiaa. Technopolis kehittää palveluidensa vihreyttä ja auttaa myös asiakkaitaan saavuttamaan tavoittelemansa ympäristömerkit ja -sertifikaatit.

Technopoliksen Green Office- merkin saavuttaneet toimistot:

 • Tallinna: Löötsa 6
 • Helsinki: Energiakuja 3
 • Espoo: Tekniikantie 12
 • Vantaa: Teknobulevardi 3–5
 • Oulu: Elektroniikkatie 8 ja Teknologiantie 1
 • Jyväskylä: Piippukatu 11
 • Kuopio: Microkatu 1
 • Lappeenranta: Laserkatu 6
 • Tampere: Hermiankatu 6–8 (saavutti merkin 2010).

Technopolis panostaa yhteiskuntavastuuseen

Sijoittajien ja asiakkaiden kiinnostus kiinteistöjen ympäristöystävällisyyttä, työllisyyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä sekä toiminnan läpinäkyvyyttä kohtaan on kasvanut. Tämä kannustaa meitä taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden kehittämiseen. Tiukentuvien rakennusmääräysten ja direktiivien lisäksi pyrimme johtamaan vastuullisuuttamme kehittämällä yhteiskuntavastuuraportointiamme GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Haluamme kannustaa myös asiakkaitamme mukaan ekotehokkuuteen ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Merkittäviä vähennyksiä kulutuksissa

Rakennusten kansallinen ympäristövaikutus on merkittävä. Technopoliksen suunnitelmissa on vähentää 2015 loppuun mennessä kiinteistöissä:

 • hiilidioksidipäästöjä 20 %
 • energiankulutusta 10 %
 • vedenkulutusta 8 %
 • kaatopaikkajätteen määrää 10 %

Konkreettisia vihreitä tavoitteita

Suomen kampuksillamme tarjottavan vihreän sähkön ansiosta hiilijalanjälkemme puolittui viime vuonna ja suunta muiden tavoitteiden osalta on oikea. Lisäksi uudishankkeissa tarkastellaan jo suunnitteluvaiheessa mahdollisuuksia energiapihien ratkaisujen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi.

Päämäärämme ovat konkreettisia. Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä kansainvälinen LEED -ympäristöluokitus (Leadership in Energy & Environmental Design) uudishankkeille ja potentiaalisille olemassa oleville kiinteistöille sekä WWF Suomen myöntämä Green Office -merkki omille toimistoille. Tähän mennessä on saavutettu yksi LEED-platina ja kaksi kultaluokitusta sekä kymmenen Green Officemerkkiä omille toimistoille Suomessa ja Virossa.

Vihreitä investointeja ja palveluita henkilöstön hyvinvoinniksi

– Ekologiset ja eettiset arvot ovat meille tärkeitä. Teemme kiinteistökantaamme vuosittain vihreitä investointeja, tuemme yhteisössämme kasvavia yrityksiä ja tarjoamme palveluita henkilöstölle, kertoo Technopoliksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö Virve Riihonen.

Kiinteistöjen ympäristösuorituskyvyn parantamisella on positiivisia vaikutuksia. Ylläpitämällä kiinteistön kuntoa, voidaan niiden arvoa jopa nostaa ja hallita käyttö- ja ylläpitokustannuksia.

Kampuksilla tarjoamiemme työterveyspalveluiden lisäksi vihreät kiinteistömme tukevat häiriöttömän ja laadukkaan sisäympäristönsä myötä työntekijöiden terveyttä. Ne voivat myös vaikuttaa vuokralaisten tyytyväisyyteen ja kohteiden käyttöasteisiin.

Tilojemme ja palveluidemme kestävään kehitykseen tarvitaan myös käyttäjäkokemuksia. – Haluamme kuunnella sidosryhmiemme vihreitä toiveita, Riihonen lupaa.