Töökeskkond: ruumi ja teenuste kombinatsioon

Töökeskkond tähendab midagi enamat kui lihtsalt ruutmeetrid. Lisaks tegelikule kontoripinnale vajab iga ettevõte oma tegevuseks baasinfrastruktuuri ja tugiteenuseid.

Mida Technopolise töökeskkond pakub?

Lisaks ettevõtte kontoripinnale koosneb töökeskkond kohapealsest baasinfrastruktuurist ja teenustest, mis on kõikide tegevuste läbiviimiseks ülioluline. Need olulised baasteenused sisaldavad vastuvõtulaua teenust, turvateenust, postiteenust ja üritusi.

Kohapealsed teenused:

Paljud ettevõtted ja nende töötajad vajavad oma igapäevaelu lihtsustamiseks lisateenuseid. Nende teenuste hulka kuulub võimalus rentida koosolekuruume või kasutada ühiskontorit kaugtööks. Ettevõtted võivad vajada ka spetsialistide abi funktsionaalse ja tõhusa kontori kujundamisel.

Lisateenused:

Pakume oma klientidele koosolekuruume 20% soodsamalt.

Kas pakub huvi? Leiame Sinu ettevõtte jaoks parima lahenduse!

Mille poolest meie töökeskkond erineb?

Kontoriruumid ja teatud baasteenused saadakse tavaliselt erinevatelt pakkujatelt, kuigi need on funktsionaalse töökeskkonna oluliseks osaks. Mõistmine, et ruum ja teenused käivad käsikäes, võimaldab ettevõtetel oma ressursse tõhusamalt jaotada ja tagab produktiivsema töökeskkonna.

Ruumi ja teenuseid kombineeriva tervikliku lahenduse eelised:

  1. Aitab hinnata Sinu äriruumidega seotud tegelikke kulusid ja teisi fikseeritud kulusid ning vabaneda varjatud kuludest.
  2. Vabastab ressursse Sinu põhitegevuseks.
  3. Aitab näha töökeskkonda mitte ainult põrandapinnana, vaid laiemas kontekstis. Paindlikud ja inspireerivad töökeskkonnad väljenduvad edukates ettevõttekultuurides.
Traditsiooniline viis: ruutmeetrid, baasinfrastruktuur ja lisateenused ostetakse kõik eraldi Technopolise viis: töökeskkond on ruumi ja teenuseid hõlmav terviklik lahendus
Rentimine  Jäik ja pikk (sageli 5–10 aastat), ruume ei saa ettevõtte muutuvate vajadustega kohandada.  Rent ja põrandapind on paindlikud ja ettevõtte muutuvate vajadustega kohandatavad.
Kogumaksumus  Halvimal juhul väga kõrge, samas läbipaistmatu, mis muudab üldkulude võrdlemise võimatuks.  Madalad, läbipaistvad ja võrreldavad üldkulud, sest kõikide teenuste hinnad lepitakse eelnevalt kokku; baasinfrastruktuur on paigas ja ettevõte ei kasuta ruumide haldamiseks oma isiklikke ressursse.
Varjatud kulud Varjatud kulud on kerged tekkima, kui haldusega seotud teenused ja ressursid, mida on raske kogukuludesse arvestada, mujalt sisse osta. Varjatud kulud puuduvad, sest tsentraliseeritud allhange vabastab ettevõtte ressursid hankemenetlusest ja teenuste haldamisest.
Lepingute arv Lisaks rendilepingule võib olla veel kuni 15 lepingut ja nende haldamine nõuab täiendavaid ressursse. Lepinguid on ainult üks, sest ruumide pakkuja tellib ka teenuste haldamise allhanke korras.
Baasteenused Vajaliku baasinfrastruktuuri pakkumisi tuleb küsida aegsasti enne ruumidesse kolimist. Hind ja kvaliteet varieeruvad oluliselt olenevalt sellistest teguritest nagu näiteks asukoht. Ettevõttel on automaatne juurdepääs baasteenustele (internet, puhastusteenus jne) kohe, kui ta uutesse ruumidesse sisse kolib. Hinnapakkumised on juba saadud, mistõttu on maksumus keskmisest madalam, samas puuduvad ebameeldivad üllatused seoses teenuste kvaliteediga.
Lisateenused Lisateenuste (restoranid, heaoluteenused jne) saadavus, kvaliteet ja hind varieeruvad oluliselt olenevalt sellistest teguritest nagu näiteks asukoht. Lisateenuste baasinfrastruktuur ja lahendused on paigas ning ettevõte saab neid lihtsalt ja paindlikult kasutada.
Teenuste haldamine Lepinguid ja teenuseid hallatakse läbi mitme kanali ja detsentraliseeritult, mis suurendab inimliku eksituse, kattuvuste ning varjatud kulude võimalust, mille allikaid on sageli raske tuvastada. Üks teenusepakkuja haldab tsentraalselt tervet kontori, teenuste ja lahenduste paketti. Pakett on arusaadav ja kattuvad elemendid puuduvad.
Jagatud infrastruktuur Jagatud infrastruktuur (sh ruumid koosolekute pidamiseks ja üritusteks, jagatud tööruumid ning teenused) tuleb sageli kolmandalt osapoolelt eraldi osta ja nende saadavus, hind ning kvaliteet varieeruvad seega oluliselt olenevalt sellistest teguritest nagu näiteks asukoht. Jagatud infrastruktuur on paigas ja kliendile kohe mitmetes kohtades ning konkurentsivõimelise hinnaga saadaval.
Võrgustumine ja kogukond Üldiselt ei ole üldine lahendus mõeldud võrgustumist ja kogukonnatunnet toetama. Linnaku-stiilis keskkond ja jagatud infrastruktuur toetavad kogukondlikku tegevust ja võrgustumist. Linnakutes korraldatakse sageli võrgustikuüritusi ja muid ettevõtmisi.
Tõhus ruumikasutus Halb ruumikasutus, kuna klientidele antakse sageli teatud arv ruutmeetreid töökoha kohta.
Näiteks Helsingis on keskmine põrandapind töökoha kohta 23 m².
Tõhus ruumikasutus, kuna klient saab just talle sobiva töökeskkonna ja ruutmeetrite arvu töötaja kohta.
Kliendile orienteeritus  Ruumid saadakse ainult põrandapinna alusel, st tootena, mis üldjuhul ei sisalda kliendile orienteeritud teenuste arendamist või kvaliteedikontrolli. Ruumid saadakse teenusena ja neid kohandatakse alati ettevõtte ja selle töötajate individuaalsete vajadustega. Klient saab abi oma vajaduste hindamisel ja töökeskkonna kujundamisel.
Kliendi rahulolu mõõdetakse ja lahenduse kvaliteeti jälgitakse pidevalt.

Võta meiega ühendust